НОВ КОНТРОЛЕН БЛОК FAAC Е 045

  От януари 2014г FAAC SpA преустановява производството на легендарните контролери за еднокрили и двукрили врати FAAC 452 MPS и FAAC 462 DF и ги заменя с новото поколение контролери за 220V радиални оператори FAAC E 045. Новия контролер притежава всички възможности на старите, плюс функцията "откриване на препятствие" и "бърз реверс" покриващи Европейски норматив за безопасност DM 2006/42/ЕО. FAAC E 045 е енергийно ефективен, ползващ електрозахранване от 90 до 260VAC. Включен е в гамата на FAAC - GREEN TECH с консумация в покой, само 4W и практически спестява до 90% електроенергия. Контролера е мултифункционален, с конектори  USB-A, XF - декодер на 433 и 868 Mhz, BUS - конектор за връзка с всички видове BUS устройства, както и конектори сигнална лампа, електромагнитна брава и контролна лампа за позицията на вратата. Софтуера в контролера е на най-високо ниво, включващ 6 избираеми регулируеми програми на работа, софтуерно забавяне преди крайни позиции и 50 степени на сила на натиска на всеки мотор по отделно.