Българската фирма „ФААК България” ЕАД, част от FAAC GROUP - Италия, предлага чрез бизнес направлението HUB Parking Technology на FAAC GROUP, проектиране, производство, инсталация и поддръжка на автоматизирани паркинг системи под марката Datapark. „ФААК България” ЕАД разполага с център за развойна дейност в гр. Русе, офис в гр. София и производствена база в гр. Тутракан, където изцяло се проектира, разработва и произвежда и паркинг системата Datapark.

Паркинг системата е презназначена за контрол на паркинги с ограничен достъп и заплащане на предстоя преди напускане.

Основни функционалности :

- билети за едноктратно паркиране:  баркод билет, билет с магнитна лента,

- RFID безконтактни карти - за абонати и служители,

- начин на плащане: автоматичен, ръчен, смесен, (централно или на изход),

- автоматични бариери – FAAC и Magnetic Autocontrol ,

- валидатори на билети – за прилагане на отстъпки, (хотели, ресторанти , заведения, др.),

- информационни светодиодни табели - свободни паркоместа, насочващи,

- комуникационнен интерфейс: RS-485, TCP/IP,

- софтуер за управление на архив на база данни.

Паркинг системата “FAAC PARKLITE TOP TD TAG” е напълно завършен продукт с възможност за разширения и подобрения на софтуера и хардуера. Целта на системата е да контролира и таксува клиенти и абонати в зони за паркиране на едно или повече нива, със субзони (вътрешни затворени зони). Системата отчита сумата за платен престой по една или повече тарифи за случайни посетители, срок на валидност на служебни, абонаментни и VIPкарти. “FAAC PARKLITE TOP TD TAG” е съставена от микропроцесорни терминали със собствен софтуер за контрол, управление и съхранение на локални и системни данни. Всички те имат сериен порт RS 485, с който да бъдат свързани, посредством мрежа с FAAC протокол, към базово устройство със софтуер за събиране на данни, мониторинг и комуникация с външни устройства.

Паркинг системата “FAAC PARKLITE TOP TD TR TAG” е напълно завършен продукт с възможност за разширения и подобрения на софтуера и хардуера. Целта на системата е да контролира и таксува клиенти и абонати в зони за паркиране на едно или повече нива, със субзони (вътрешни затворени зони). Системата отчита сумата за платен престой по една или повече тарифи за случайни посетители, срок на валидност на служебни, абонаментни и VIP карти. “FAAC PARKLITE TOP TD TR TAG” е съставена от микропроцесорни терминали със собствен софтуер за контрол, управление и съхранение на локални и системни данни. Всички те имат сериен порт RS 485, с който да бъдат свързани, посредством мрежа с FAAC протокол, към базово устройство със софтуер за събиране на данни, мониторинг и комуникация с външни устройства.