От януари 2014 г FAAC SpA преустановява производството на легендарния контролер за еднокрили и двукрили врати  FAAC 462 DF и го заменя с новото поколение контролери за 220V радиални и плъзгащи оператори FAAC E 145. Новия контролер притежава всички възможности на стария, плюс функцията "откриване на препятствие" и "бърз реверс" покриващи Европейски норматив за безопасност DM 2006/42/ЕО. FAAC E 145 е енергийно ефективен, ползващ електрозахранване от 90 до 260VAC. Включен е в гамата на FAAC SpA - GREEN TECH с консумация в покой, само 4W и практически спестява до 90% електроенергия. Контролера е мултифункционален, с конектори GSM, USB-A, USB-B, мрежова връзка, WiFi модул, RP - приемник, XF - декодер на 433 и 868 Mhz, BUS - конектор за връзка с всички видове BUS устройства, както и конектори за стандартни защитни фотоклетки, крайни изключватели, сигнална лампа, отделни електромагнитни брави за първо и второ крило, както и 2 хардуерни програмируеми изхода. Софтуера в контролера е на най-високо ниво, включващ 12 избираеми регулируеми програми на работа, софтуерно и хардуерно забавяне преди крайни позиции и 50 степени на сила на натиска на всеки мотор по отделно.