От октомври 2019г КОР ООД предоставя възможноста за инсталация на LED светлини в познатото стандартно рамо за бариери FAAC 614, 615 и 620, във всичките им разновидности и дължини. Избор на начина на работа на светлините - режим "постоянна светлина", режим "постоянно мигаща светлина" или режим "постоянна светлина в ЗАТВОРЕНО, мигаща светлина при движение и без светлина в ОТВОРЕНО".